Palvelut

Tarjoamme riippumatonta veteen, ympäristöön ja elintarvikkeisiin liittyvää tutkimustietoa.
Asiakkaitemme ovat kunnat, teollisuus ja yritykset sekä yksityishenkilöt.


Vesitutkimus
Tutkimme toimialueemme vesistöjen laatua velvoitetarkkailujen yhteydessä.
Velvoitetarkkailujen lisäksi useat toimialueen kunnat ovat tilanneet järvien perustilaselvityksiä.


Jätevesitutkimus
Tällä hetkelllä jätevedenpuhdistamoita on tarkkailun piirissä reilut 60 kpl. Tarjoamme tietoa ja neuvontaa
jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta, teollisuusvesien laadusta ja kuormituksesta sekä jätevesilietteistä.


Kaivovesitutkimus
Kaivovesi ei välttämättä ole juotavaksi kelpaavaa, vaikka siinä ei olisikaan havaittavissa virheellistä hajua tai makua.
Useat aineet ja bakteerit eivät ole aistinvaraisesti todettavissa.


Kalastotutkimus
Ympäristöluvissa määrätään usein vesistötarkkailun ohella tehtäväksi myös kalataloudellista tarkkailua.
Tarkkailulla selvitetään toimenpiteen vaikutuksia kalastukseen ja kalakantaan


Elintarvike- ja sisäilmatutkimus
Tarjoamme elintarvikkeiden mikrobiologiaan, hygieniaan ja laatuun liittyvät tutkimuspalvelua sekä
sisäilma- ja rakennusmateriaalinäytteiden tutkimusta ja asiantuntijalausuntoja.

 

Tutkimushinnasto